NCERC AUE
Sl. No. Name Rank CGPA 
1 SREEJITH R. NAIR 1 8.73
2 DEVANAND C.T 3 8.23
3 ARUN S. VARMA 4 8.19
       
NCERC EEE      
1 SREELAKSHMI S 1 9.33
2 ARJUN R 22 8.41
3 RESHMI KRISHNA 34 8.24
       
NCERC ECE
1 SHARU S 2 9.06
2 ANEENA B 10 8.82
3 LIJI C.H 14 8.73
4 SARANYA N 18 8.62
5 MANJU P 25 8.51
6 CHANDRIKA O 26 8.5
7 ATHIRA RAVINDRAN 32 8.42
8 SWATHY NAIR 32 8.42
9 SREELAKSHMI R 33 8.41
10 AMRITHA P 34 8.4
11 JAMSHITHA M 34 8.4
12 POOJA J.S. 35 8.39
13 CHITRA M 37 8.37
14 REMYA P.B. 43 8.31
15 ARIFA K 46 8.28
16 ANJALI S 49 8.25
17 J.S.DEVI 50 8.24
18 SARANYA R. 51 8.23
19 VISWINI A 51 8.23
20 SREEDIVYA BABU 57 8.17
NCERC ME
1 NOEL THOMAS 11 8.86
2 MIDHUN BALACHANDRAN 25 8.49
3 ANANDAVISHNU M.H 34 8.39
4 ASHIQUE P.T. 36 8.36
5 VISHNU SREEKUMAR 40 8.32
6 SANJEER K 48 8.22
7 TONY TOM 50 8.2
8 ARON ANTONY 51 8.19
9 JUNAID K.P. 54 8.16
10 VIPIN K 55 8.15
11 AKHILESH R 57 8.13
12 ABHILASH A 66 8.02
       
NCERC CSE
1 POORNIMA A V 13 8.58
2 FIVE ROSE P.A. 19 8.52
3 DEVI R 31 8.36
4 ATHIRA V 40 8.27
5 BHAVYA K 42 8.25
6 ALIDA O.S 46 8.2
NCERC IT
1 ROSE MARYA JOSE 9 8.18
2 SANDHINI S 12 8.06
       
  TOTAL  46